Vår Scoutkår

Bollstanäs Scoutkår är verksamma i Upplands Väsby sedan 1974 och
scoutlokalen ligger vid Församlingshemmet i Bollstanäs nere vid Norrviken.